Ses vi i höst?

Hallå där!! Har du blivit antagen till personalvetarprogrammet på GU? Grattis och välkommen! Pegasus är Personalvetarprogrammets kårförening vid Göteborgs Universitet. Vi arbetar med att ge så mycket värde för studenternas studietid som möjligt, både när det gäller sociala aktiviteter så