Aktuella kurser på programmet

Personalvetarprogrammet omfattas av 16 kurser. Här nedan kan du se hur kurserna är fördelade över de tre åren:

År 1: Samhälle, arbete och organisation, 15 hp, Grupper i arbetslivet, 7,5 hp, Individer i arbetslivet, 7,5 hp, Lärande- och kompetensutveckling, 15 hp, Företags- och personalekonomi, 15 hp.

År 2: Juridik, särskilt arbetsrätt, 15 hp, Arbetsmiljörätt, 7,5 hp, Arbetsmiljöarbete, 7,5 hp, Rekrytering och omställning, 15 hp, Vetenskapsteori och metod, 15 hp.

År 3: Personalarbetets innehåll och metoder, 15 hp, Kommunikation och konflikt, 7,5 hp, Ledarskap och medarbetarskap, 7,5 hp, Förändringsarbete 7,5 hp, Globalisering och organisering, 7,5 hp, Examensarbete, 15 hp.

 

Aktuella kurser just nu:

ÅK 1

https://se.timeedit.net/web/gu/db1/schema/ri1X50gQ1560YvQQ46Z5175Y0Zy2007597Y57Q727.html

ÅK 2

https://se.timeedit.net/web/gu/db1/schema/ri1X50gQ1560YvQQ56Z6375Y0Zy2007537Y57Q729.html

ÅK 3

https://se.timeedit.net/web/gu/db1/schema/ri1X50gQ1560YvQQ56Z6775Y0Zy2007587Y58Q721.html