Engagera dig under din studietid

Projektgrupper

Som student  på Personalvetarprogrammet har du stora möjligheter att vara med och arrangera evenemang och skaffa dig erfarenhet i tillexempel projektledning.

Vi har flera under året löpande projektgrupper. Tillexempel till treornas examination, sittningar och till Personalvetardagen. Information kommer under året när det finns möjlighet att söka in till projektgrupperna.

Utskott.

Dessutom har Pegasus börjat använda sig av utskott för att styra roliga och intressanta aktiviteter till våra studenter. För närvarande har vi ett Sportutskott men hade gärna sett att det fanns fler.

Har du eller ni en tanke om att ni skulle vilja starta ett utskott ta gärna kontakt med oss.

Inga idéer är för tokiga. Det kan vara allt från Litteratur och teater till studiestöd eller föreläsningsutskott.

Kontakt angående engagemang

Kontakta oss i så fall på mailen studiesocialt@pegasusgbg.se