Pegasus

Pegasus är en medlemsdriven kårförening för personalvetarstudenterna vid Göteborgs Universitet som representeras av en styrelse.

Syftet med föreningen är att skapa ett värde för föreningens medlemmar och vara en brygga mellan Göta och studenterna.

Under verksamhetsåret arrangerar Pegasus en rad events. Det är allt från insparken, sittningar och examensceremonin för de avgående studenterna till näringslivsträffar, gästföreläsningar och såklart vår uppskattade Personalvetardag där näringslivet kommer på besök och möter våra studenter.

Eftersom personalvetarprogrammet i Göteborg inte har någon praktik under sin utbildning har Pegasus en viktig funktion att vara en brygga mellan näringslivet och studenterna, något som också efterfrågats av våra medlemmar. Därför kommer det under 2016 ligga mycket fokus på att skapa hållbara samarbeten med näringslivet i Göteborg.