Samarbeta med Pegasus

Information för företag

Det finns många olika sätt för er organisation att synas för våra studenter inom sektionen. Nedan följer en presentation av några av dessa, men vi är självklart öppna för andra förslag från er som potentiell samarbetspartner.

Events

Företagsevent på olika sätt är ofta väldigt uppskattat av våra studenter, då det ger en inblick i vad er organisation står för och hur just ni arbetar. Här är några exempel på vad man kan hitta på;

Gästföreläsningar
Inspirerande gästföreläsningar som oftast är väldigt uppskattade av våra studenter på personal- och arbetsvetenskapsprogrammet.

Studiebesök
Ett informativt och enkelt sätt att marknadsföra er organisation för våra studenter samtidigt som det i sin tur är väldigt uppskattat bland våra studenter att få besöka olika arbetsplatser och se verkligheten.

Personalvetardagen
Detta är Pegasus största arbetsmarknadsevent under året och är en dag med gästföreläsningar och interaktion mellan studenter och företag. Mer information om denna dag finns under fliken personalvetardagen i menyraden ovan.

Insparken
Träffa alla nya personalvetarstudenter under deras första veckor. Detta är ett bra tillfälle för er organisation att tidigt fånga upp studenter och informera om er verksamhet.

Annonsering

Vi har flertalet kanaler där ni som företag kan få möjlighet att marknadsföra er för våra studenter. Exempel på detta är:

• Annonsering på vår hemsida www.pegasusgbg.se
• Mailutskick till våra årskurser
• Marknadsföring på Pegasus Facebook-sida

Precis som våra företagsevents är vi öppna för annan typ av annonsering också om ni skulle ha förslag på detta.