Bli Medlem

Som medlem får du delta vid de aktiviteter som anordnas av Pegasus, närvara vid årsmötet samt påverka din studietid. Genom att bli medlem bidrar du till föreningen genom att vi får bättre möjligheter till att ingå samarbeten med andra organisationer, vilket medför att vi kan erbjuda fler aktiviteter till våra medlemmar. 

 

Pegasus riktar sig i första hand till dig som studerar personalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet alternativt anknytande utbildningar som berör personalfrågor vid samma lärosäte.

Medlemskapet är helt gratis och är giltigt under ett läsår, därefter får du ett mail där du enkelt kan välja att aktivera ditt medlemsskap igen.

Som medlem i Pegasus blir du automatiskt medlem i Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-riks, vilket är en intresseorganisation för de studentföreningar som har anknytning till personalvetarutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor.


Under ditt medlemsskap i Pegasus lagras dina personuppgifter i ett gemensamt medlemsregister som tillhandahålls av P-riks.


Alla personuppgifter hanteras varsamt i enlighet med GDPR och enbart berättigade styrelsemedlemmar i Pegasus och P-riks kommer att ha tillgång till dem.

Ditt medlemskap kan komma att kontrolleras i samband med deltagande i aktiviteter som anordnas av föreningen.
© Pegasus personalvetarna Göteborg


info@pegasusgbg.se