Utbildningsansvarig

Utbildningsansvarig

•”Vad är din post och vad har du för ansvar?”


-Som utbildningsansvarig är jag ansvarig för mentorskapsprogrammet. Syftet med Personalvetarprogrammets mentorprogram är att studenter, via några träffar per termin med en mentor, skall få en inblick i vad personalvetare arbetar med samt få möjlighet att reflektera över kopplingen mellan teori och praktik. Som utbildningsansvarig ansvarar jag för att hitta mentorer och sedan para ihop dom med studenterna. Jag ansvarar även för att tillsätta en en ny klassrepresentant från årskurs 1 till programnämnden som går ut på att man sitter med programansvarig och lärarrepresentanter och framför sina och klassens åsikter.

•"Vad tar du med dig för kunskap från din roll i ditt framtida arbetsliv?"


-Det jag kommer ta med mig för kunskap ut i framtiden är att det finns väldigt många hjälpsamma yrkesverksamma som vill hjälpa till och stötta studenter och nyexaminerade. Samt att det är väldigt givande att engagera sig ideellt.

Är du intresserad av posten som utbildningsansvarig? 

Ansök direkt via denna länken eller nominera en vän här

© Pegasus personalvetarna Göteborg


info@pegasusgbg.se