Bli Medlem

Bli medlem

Varför bli medlem?

Som medlem får du delta vid de aktiviteter som anordnas av Pegasus och vara med vid årsmötet, och du får även möjligheten att påverka din studietid. Genom att bli medlem stödjer du oss som studentdriven förening genom att vi får bättre möjligheter till att ingå samarbeten med andra organisationer, vilket medför att vi kan erbjuda fler och bättre aktiviteter till våra medlemmar. Pegasus riktar sig i första hand till dig som studerar personalvetarprogrammet vid Göteborgs universitet, alternativt anknytande utbildningar som berör personalfrågor vid samma lärosäte. Medlemskap är gratis och varar i ett helt läsår.

Gratis ikon

Det är helt gratis!

Kalender ikon

Varar i ett läsår

Fest ikon

Delta i event

Bli medlem idag!

Hantering av personuppgifter

Under ditt medlemsskap i Pegasus lagras dina personuppgifter i ett gemensamt medlemsregister som tillhandahålls av P-riks. Alla personuppgifter hanteras varsamt i enlighet med GDPR och enbart berättigade styrelsemedlemmar i Pegasus och P-riks kommer att ha tillgång till dem. Ditt medlemskap kan komma att kontrolleras i samband med deltagande i aktiviteter som anordnas av föreningen.