Partners

Samarbetspartners

Vi i Pegasus är mycket stolta över våra samarbetspartners och vi jobbar aktivt med att utvärdera och utveckla samarbetet till det bättre.


Våra samarbetspartners får flera fördelar i form av exponering på vår hemsida och våra sociala medier. De syns även i samband med Pegasus aktiviteter, där de får erbjudande om att delta under vår Inspark för de nya ettorna varje höst, samt en given plats på vår arbetsmarknadsdag, personalvetardagen. 

P-Riks

Personalvetarstuderandes Riksförbund


P-Riks är en intresseorganisation för de studentföreningar som har anknytning till personalvetarutbildningarna vid Sveriges universitet och högskolor.

Göta Studentkår

Göta Studentkår

Göta studentkår är Sveriges näst största studentkår, och är en gemensam plattform som samlar alla studenter och doktorander inom samhällsvetenskap, naturvetenskap, utbildningsvetenskap, humaniora och IT vid Göteborgs universitet

Akademikerförbundet SSR

Akademikerföbundet SSR

Akademikerförbunder är ett ledande fackförbundet för personalvetare och arbetar för att stärka personalvetarnas utbildning, yrkesroll och möjligheter på arbetsmarknaden!

Akavia

Akavia

Akavia är ett fackförbund som bildades 2020 av Jusek och Civilekonomerna och samlar idag 130 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, it-akademiker, personalvetare och kommunikatörer.

Vill du bli samarbetspartner med oss?

Läs mer om vad det innebär och vart du vänder dig,